November 3, 2016

Audio Gourmet Viļņā

 Audio Gourmet Viļņā no 11-13 novembrim.

 

 Audio Gourmet Viļņā no 11-13 novembrim.

Mēs tur piedalīsimies ar MBL corona līniju, MBL 116F skaļruņiem and Stromtank S5000 strāvas pārveidotāju.

Vairāk informācijas var atrast šeit.

Bilde no izstādes.